Udvikling - af mennesker, teams og organisationer

Medarbejdere og ledelseskraft er tidens vigtigste konkurrenceparameter

Ledelseskvalitet og evnen til at tiltrække og fastholde menneskelige kompetencer er en stadig vigtigere parameter i nutidens konkurrence. 

Personligt Udviklingsforum tilbyder med afsæt i ekspertise i spændingsfeltet mellem psykologi, ledelse og forretningsudvikling

- Programmer og konsulentopgaver til udvikling af ledere og teams

- Personlige udviklingsforløb for ledere og nøglemedarbejdere

- Åbne kurser med fokus på at styrke det personlige lederskab

Individuel forløb for lederudvikling 

Et individuelt forløb er skræddersyet til netop dine behov.  Der er tale om et dialogbaseret forløb, hvor du i trygge rammer kan arbejde målrettet med dine konkrete ønsker og behov.

Det er dig, der som person kan drive ledelse til et nyt niveau. Derfor er vores afsæt dig som menneske. Din livshistorie er dit unikke fundament, og vi udforsker sammen, hvordan du kan bruge det til at træde i karakter som stærk, rummelig og unik leder og derfra indtage dit personlige ledelsesrum. 

I et første møde afstemmer vi konkrete målsætninger og ramme for forløbet. Et individuelt udviklingsforløb er både for nyere og erfarne ledere, men kan også være relevant for nøglemedarbejdere som ønsker et personligt udviklingsforløb i relation til deres arbejdsrolle. Et typisk forløb vil have en varighed på 5-10 sessioner over en periode på 2-5 måneder.

Læs mere om et individuelt forløb for lederudvikling her

 

Teamudvikling

Velfungerende teams opstår ikke af sig selv, men skabes ud fra et bevidst fokus og investering i indsatser. Det er efterhånden godt dokumenteret, at velfungerende teams ikke blot skaber øget trivsel og arbejdsglæde, men også slår direkte igennem på bundlinje og resultater. Samtidig viser undersøgelser også, at mindre end 1/5 af medarbejdere er fuldt engagerede i deres arbejde. Potentialet ved investering i teamudvikling er derved stort.

Personligt Udviklingsforum kan bistå med at opbygge og styrke jeres teams gennem en række forskellige tilgange og værktøjer. 

Læs mere om teamudvikling her

 

Åbne kurser

Vi afholder løbende åbne kurser i lederudvikling og personlig udvikling i relation til arbejdsrollen. I vores kurser er der ofte inkluderet en forberedelse før kurset samt en efterfølgende handlingsplan for implementering af de nye indsigter og viden. Vi har fokus på at nye indsigter konkret forankres i dit arbejdsliv efter kurset.

Typisk vil kurserne inkludere tilbud om deltagelse i netværksmøder i perioden efter kurset. Her er fokus sparring i relation til arbejdet med at implementere målsætningerne fra din individuelle handlingsplan. Det er vores erfaring, at dette sikrer de nye indsigter bliver implementeret i dagligdagen og der skabes en reel forandring.

Læs mere om vores kursustilbud her  

 

Konsulentydelser

Vi har en mangeårig erfaring med konsulentarbejde indenfor organisationsudvikling, projekt- og forandringsledelse. Kontakt os for en nærmere dialog om, hvordan vi kan bistå jer. 

Læs mere om konsulentydelser og opgaver vi kan hjælpe med her

Kontakt os - ring på 4283 4040

At vokse som leder

Der er evidens for korrelation mellem god ledelse og personlig udvikling 

Ledelse er i dag et stærkt personligt anliggende. Succes som leder kræver autencitet og at lederen formår at koble hjerte og hjerne i udførelsen af ledelsesopgaven.  

Sæt jeres styrker i spil!

Engagement, kundetilfredshed og produktivitet øges markant ved at arbejde med bevidsthed om egne og fælles styrker

 

Læs here her

Det personlige lederskab -  

Tag med på en

3 dages rejse

Vær med på 3 intensive dage med fokus på din personlige udvikling og din ledelsesrolle

Læs here her

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet