Varige resultater - psykologiske metoder - fokus på implementering

Menneske og leder - Udviklingsforløb

Dine personlige kompetencer og udvikling af dem i din lederrolle er i fokus i et executive udviklingsforløb. Udgangspunktet kan både være et generelt ønske om personlig udvikling eller udspringe af konkrete udfordringer i din lederrolle eller relationer.

Vi sammensætter i fællesskab et forløb med afstemte målsætninger, arbejdsform og rammer med udgangspunkt i dine behov og den konkrete situation. 

Et executiveudvikling forløb handler i høj grad om "ego-udvikling" - at du opnår en dybere indsigt og forståelse for dine psykologiske dynamikker og hvordan de kommer til udtryk i lederrollen.    

Læs mere om et executive coaching forløb her

Teamudvikling

 

Det forretningsmæssige afkast ved udvikling af teams er betydeligt. Det handler om, hvordan vi relaterer og samarbejder bedst muligt, med udgangspunkt i den enkeltes unikke personlighed og fokus på de opgaver og målsætninger teamet, projektgruppen, afdelingen eller ledelsen har.

Det handler også om at skabe bedst mulig trivsel for den enkelte, og dermed styrke virksomheden i kapløbet om at tiltrække og fastholde de bedste menneskelige kompetencer.

 

Fokus på implementering

Vi har i alle vores ydelser et stærkt fokus på at nye indsigter udmønter sig i konkrete resultater i Jeres organisation og arbejdsroller.

Det er vores erfaring, at netop afsæt i psykologiske metoder i udviklingsarbejdet kombineret med et fokus på implementering i organisationen er en forudsætning for at skabe varige resultater. 

Vi arbejder med konkrete implementeringsplaner, både i konsulentopgaver og for deltagere på standardkurser. Da implementering af forandringer ofte strækker sig over en vis tid, faciliterer vi  også netværksgrupper med fokus på sparring i implementeringsforløbet