Vi støtter mennesker og organisationer i forandring

Menneske og leder - executive coaching

Dine personlige kompetencer og udvikling af dem i din lederrolle er i fokus i et executive coaching forløb. Udgangspunktet kan både være et generelt ønske om personlig udvikling eller udspringe af konkrete udfordringer i din rolle eller i dine relationer.

Vi sammensætter i fællesskab et forløb med afstemte målsætninger, arbejdsform og rammer med udgangspunkt i dine behov og den konkrete situation. 

I et executive coaching forløb vil vi også inddrage din personlige historie i forståelsen af dynamikkerne i din nuværende forvaltning af din lederrolle. 

Læs mere om et executive coaching forløb her

Salgscoaching - Boost dine personlige kompetencer

I et salgs-coaching forløb vil du arbejde med, hvordan dine personlige kompetencer kommer til udtryk i salgsrollen og kunde-relationen. Hvilke naturlige kompetencer har du? Og hvilke udviklingspunkter har du?.

Vi har en lang erfaring med alle aspekter af komplekst løsningssalg på B2B markedet. Og som sådan også en solid forståelsesmæssig baggrund for at coache dig i din salgsrolle.

VI aftaler målsætning og rammer for forløbet med udgangspunkt i dine konkrete behov.

Læs mere om salgscoaching her

Metoder & Værdigrundlag

Vores metoder og tilgange til coaching er funderet i psykologisk teori og evidens . 

Med en psykodynamiske tilgang  er udgangspunktet for et coachingforløb, at din personlige historie og mønstre inddrages i forståelsen af dine aktuelle problemstillinger og hvordan du forvalter din arbejdsrolle. Målet er, at åbne op for dybere indsigter og skabe varige resultater.

Vi er også stærkt inspireret af den positive psykologi, hvor coachingen tager sit udgangspunkt i den enkeltes styrker og har et fokus på trivsel og optimale præstationer. 

Læs mere om vores metoder her